Disclaimer

 

 

De website www.imrebergmann.nl is eigendom van iDesign. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan behoren toe aan iDesign. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iDesign niet toegestaan om deze website of enig gedeelte daarvan openbaar te maken en/of (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren of op te slaan.

 

Alle door Imre Bergmann vervaardigde producten zijn handgemaakt en kunnen daardoor kleine onregelmatigheden bevatten, bijvoorbeeld in vorm en/of kleur. Dit is inherent aan het handgemaakt vervaardigen van natuurproducten. iDesign doet haar uiterste best om de kleuren op getoonde foto’s op de website zo goed mogelijk weer te geven maar de getoonde kleuren kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid
iDesign besteedt veel aandacht aan correcte vermeldingen op deze website, maar kan niettemin de juistheid daarvan niet garanderen. iDesign sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website (imrebergmann.nl en/of imrebergmann.com). Tevens is iDesign niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:
•    overmacht
•    door/namens jou verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie
•    onjuist gebruik van een door/namens iDesign geleverd product

iDesign is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade, waarbij de aansprakelijkheid van iDesign beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging. Op transacties die middels deze website worden gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van iDesign van toepassing.

 

 Let's keep in touch