Ruilen en retourneren (english below)

 

Mocht je een product willen ruilen of retourneren dan kan dat. Stuur in dat geval binnen 7 dagen na ontvangst van het product een e-mail waarin je kenbaar maakt welk product wilt retourneren of ruilen en geef eventueel aan wat de reden hiervan is. Je kunt eventueel ook gebruikmaken van het herroepingsformulier, dat je kunt downloaden (zie onderaan de pagina), invullen en per e-mail naar ons kunt sturen. Je ontvangt hierna een e-mail ter bevestiging met daarin de verdere procedure en informatie voor het retourneren. Lees ook alvast de voorwaarden hieronder. 

 

Voor ruilen en retourneren gelden de volgende voorwaarden:

– meldt eerst per e-mail dat je een product wenst te retourneren of om te ruilen voordat je het terugstuurt;

– voeg een kopie van je digitale bestelbevestiging aan het retourpakket toe, zorg in ieder geval dat duidelijk is wie de afzender van het pakket is en wat de oorspronkelijke bestelling was;
– het artikel is compleet, niet gebruikt of beschadigd en (indien van toepassing) in de originele verpakking;
– De kosten voor retourneren en ruilen zijn voor je eigen rekening (tenzij je een verkeerd product geleverd hebt gekregen). Omdat ik een klein bedrijf ben kan ik helaas geen gratis verzending of gratis retourzending aanbieden. Je kunt daarom de vervoerder van je voorkeur kiezen. 

 

-  Je bent verantwoordelijk voor de artikelen totdat ze hier weer goed en in onbeschadigde staat zijn aangekomen. Ik raad je daarom ten zeerste aan om het bewijs van verzending te bewaren, aangezien ik niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor pakketten die hier niet aankomen.

- Wanneer je een keramisch product wilt retourneren, dien je er zelf voor te zorgen dat het product deugdelijk en veilig is verpakt waarbij aannemelijk is dat het product niet zal beschadigen bij verzending via PostNL of een andere vervoerder. Helaas kunnen beschadigde, kapotte of gebruikte producten niet worden teruggenomen. De kosten van breuk tijdens het transport zijn jouw verantwoordelijkheid, je kunt er eventueel voor kiezen om het pakket verzekerd te verzenden. Informeer bij jouw vervoeder naar de daartoe geldende voorwaarden voor verzekerd verzenden. 

- Op maat gemaakte orders kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

Tips voor het verpakken van keramische producten voor verzending:

Holle producten zoals kopjes, een vaas of theepot vul je geheel op met (vloei)papier en pak je in/bescherm je met meerdere lagen verpakkingsmateriaal. Verpak elk product veilig met meerdere lagen vloeipapier, foam of plastic noppenfolie. Gebruik luchtkussens, plastic bubbeltjesfolie of vulmateriaal om de verpakte producten van elkaar te scheiden in de doos. Let er bij het verzenden van meerdere producten op, dat ze elkaar en/of de wand van de doos niet raken tijdens de verzending, dit alles om breuk te voorkomen. Dit doe je door vulmateriaal / noppenfolie of verzendkarton tussen de wand van de doos en het product in de doos te plaatsen. Zodat het, als een soort kussen, schokken kan opvangen tijdens transport. Zorg ervoor dat uw verzenddoos niet te groot is, producten mogen niet vrij in de doos kunnen bewegen, vul daarom de doos volledig (met papier, luchtkussentjes, noppenfolie, vulmateriaal, lege dozen enz.) zodat alle items binnen in de doos goed op hun plek blijven tijdens de verzending.

 

Wanneer je een item retour stuurt zullen wij, na ontvangst van de retourzending zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugstorten of je een nieuw product sturen, afhankelijk van je verzoek.

 

Download hier het herroepingsformulier

 


Exchanges and returns 

 

 

If you want to exchange or return a product, you can. In that case, send us an email within 7 days of receipt of the product in which you indicate that you want to return or exchange the product and indicate the reason. You can also use the withdrawal form, which you can download at the bottom of the page, fill it in and send it to us by e-mail. You will then receive a confirmation email containing the further procedure and information for the return. Please also read the conditions below.

 

The following conditions apply to exchanges and returns: 

- first report by e-mail that you wish to return or exchange a product before returning it; 

- add a copy of your digital order confirmation to the return package, in any case make sure that it is clear who the sender of the package is and what the original order was; 

- the article is complete, not used or damaged and (if applicable) in the original packaging; 

- The costs for returns and exchanges are for your own account (unless you have received the wrong product). As I am a small business I unfortunately cannot offer free shipping or free returns. You can therefore choose the carrier of your preference;

 

- You are responsible for the returned goods until they have arrived here in good condition and undamaged.

I therefore strongly recommend that you keep proof of postage as I cannot be held responsible for packages that fail to arrive or that arrive damaged.

- When you wish to return a ceramic product, you must ensure that the product is properly and securely packaged, whereby it is likely that the product will not be damaged when shipped with PostNL or another carrier. Unfortunately, i cannot take back damaged, broken or used products. The costs of breakage during return transport are your responsibility, you can optionally choose to send the package insured. Ask your carrier about the applicable conditions for insured shipping.

- Custom orders cannot be exchanged or returned.

 

Tips for packaging ceramic products for shipping

Fill hollow items such as mugs, teapots or vases with (tissue)paper. Wrap each product securely using multiple layers of tissue paper, foam cushioning and plastic bubblewrap. Use air pads and/or plastic bubble wrap to separate the products for packing. When sending multiple products, make sure that they do not touch each other and/or the wall of the box during shipping, all this to prevent breakage. You do this by placing filling material / bubble wrap or paper suitable for transport between the wall of the box and the product(s) inside. So that, like a cushion, it can absorb any shocks or impacts during transport. Make sure that your box is not too large, products should not be able to move freely inside the box, therefore be sure to fill up the box completely (with paper, air pads, bubble wrap, bio peanuts, empty boxes etc) so that all items inside are secured. 

 

Download the withdrawal form here


Let's keep in touch