Is handmade dinnerware dishwasher safe?

(Dutch below) 

There can be quite a bit of confusion about handmade dinnerware and the dishwasher. For example, I was recently asked by a customer who came to my studio to buy dinnerware. "Your dinnerware probably can't go in the dishwasher?" the question was.  And this question is one I get more often than not. The good news is, the tableware is dishwasher safe. 

 

But there are a few things to note about tableware and the dishwasher; basically, it's not recommended to put tableware in the dishwasher because it just doesn't get any nicer over the years. And this applies to both tableware made in a factory and handmade tableware. In addition, tableware with a shiny glaze is more resistant to the dishwasher than tableware with a matte glaze. This is because matte glaze is often somewhat porous in structure. Dishwasher tablets contain very aggressive detergents that are very aggressive to your tableware, and this detergent and the hot water in the dishwasher can accelerate the wear process of your tableware. 

 

So yes, you can just put the handmade tableware in the dishwasher. However, if you want to keep it beautiful for a lifetime then hand washing is always a better option and occasionally putting it in the dishwasher is fine. If you still want to wash your products in the dishwasher, here are some tips: 

  • Preferably use an eco / environmentally friendly dishwasher detergent and if your dishwasher has a "less hot" setting, that is preferred. Always put the products in the top drawer.
  • The following applies mainly to products with matte glaze because matte glaze is more porous than glossy glaze. Preferably rinse the tableware with soapy water and soft sponge after use, rinse with clean water and dry the items. Do not leave old leftover tea or coffee in cups or mugs for long periods of time, this can cause staining. Be careful with strongly discoloring products such as beet juice and turmeric (tea), especially on unglazed surfaces. For example, on the underside of a plate or cup, wash it off immediately if the surface comes into contact with it. This also applies to oil. 
  • Cleaning unglazed surfaces: If you have (superficial) stains on unglazed surfaces (for example, a dirty fingerprint on a vase with an unglazed exterior), you can remove the stain by scrubbing it away with a soft scouring pad and some dish soap. Rinse with clean water.
Handmade ceramic soap dish handgemaakt keramisch zeepbakje

Er kan nogal wat onduidelijkheid bestaan over handgemaakt servies en de vaatwasser. Zo kreeg ik laatst de vraag van een klant die bij mij op het atelier kwam om servies te kopen. “Jouw servies kan waarschijnlijk niet in de vaatwasser?" was de vraag.  En deze vraag krijg ik wel vaker. Het goede nieuws is, het servies kan in de vaatwasser. 

 

Maar over servies en de vaatwasser is wel het een en ander op te merken; in principe is het niet aan te raden om servies in de vaatwasser te doen omdat het er door de jaren heen gewoon niet mooier van wordt. En dit geldt voor zowel servies dat in een fabriek gemaakt wordt als voor handgemaakt servies. Daarbij is servies met glanzend glazuur beter bestand tegen de vaatwasser dan servies met mat glazuur. Dit komt omdat mat glazuur vaak enigszins poreus is van structuur. In vaatwastabletten zitten hele agressieve wasmiddelen die erg agressief zijn voor je serviesgoed en dit wasmiddel en het hete water in de vaatwasser kunnen het slijtageproces van je servies versnellen. 

 

Dus ja, het handgemaakte servies kun je gewoon in de vaatwasser doen. Wil je het echter een leven lang mooi houden dan is met de hand afwassen altijd een betere optie en af en toe in de vaatwasser kan dan prima. Wil je je producten toch in de vaatwasser wassen, dan volgen hier een aantal tips: 

 

  • Gebruik het liefst een eco / milieuvriendelijk vaatwasmiddel en als je vaatwasser een 'minder heet' stand heeft, dan heeft dat de voorkeur. Zet de producten altijd in de bovenste lade van de vaatwasser. 

  • Het volgende geldt voornamelijk voor producten met mat glazuur omdat mat glazuur poreuzer is dan glanzend glazuur. Spoel het servies bij voorkeur na gebruik af met een sopje en zacht sponsje, spoel na met schoon water en droog de items af. Laat geen oude restjes thee of koffie voor langere tijd in kopjes of mokken staan, dit kan zorgen voor vlekken. Pas op met sterk verkleurende producten zoals bietensap en kurkuma(thee), vooral op ongeglazuurde oppervlakken. Bijvoorbeeld aan de onderzijde van een bord of kopje, was deze meteen af als het oppervlak in aanraking hiermee komt. Dit geldt ook voor olie. 

  • Ongeglazuurde oppervlakken reinigenWanneer je (oppervlakkige) vlekken hebt op ongeglazuurde oppervlakken (bijvoorbeeld een vieze vingerafdruk op een vaasje met een ongeglazuurde buitenkant) kun je de vlek verwijderen door met een zacht schuursponsje en wat afwasmiddel de vlek weg te boenen. Naspoelen met schoon water.
Handmade ceramic soap dish handgemaakt keramisch zeepbakje

Let's keep in touch